درباره من

 

من هیچ وقت کتاب ِ هفت جلدی ِ مارسل پروست را نخوانده‌ام. فقط روایت ِ خودم را مینویسم از هرآنچه که میبینم، میخوانم، میشنوم و احساس میکنم…بهتر بگویم هرآنچه در ظرف ِ زمانم میریزم… اینجا در جست و جوی زمان ِ از دست رفته‌ی خویشم…

یک انسان درگیر ِ دائمی نوشتن که نمی‌داند با زندگی‌ای که در دستانش گذاشته‌اند چه کند …